อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 213 108 50.70
อำเภอ02 173 138 79.77
อำเภอ03 14 0 0.00
อำเภอ04 342 213 62.28
อำเภอ05 51 44 86.27
อำเภอ06 50 46 92.00
อำเภอ07 178 159 89.33
อำเภอ08 1 1 100.00
อำเภอ09 103 79 76.70
อำเภอ10 15 9 60.00
อำเภอ11 6 2 33.33
รวม 1146 799 69.72
แยกรายอำเภอ ของ COCชลบุรี
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCชลบุรี ในทุกกลุ่มโรค

พฤศจิกายน 7, 2017 - ธันวาคม 7, 2017
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองชลบุรี 124 45 44 213 62 25 21 108 50.70%
02_บ้านบึง 128 16 29 173 97 14 27 138 79.77%
03_หนองใหญ่ 8 3 3 14 0 0 0.00%
05_บางละมุง 303 16 23 342 183 10 20 213 62.28%
04_พานทอง 37 10 4 51 32 8 4 44 86.27%
06_พนัสนิคม 25 12 13 50 22 12 12 46 92.00%
07_ศรีราชา 116 37 25 178 101 35 23 159 89.33%
08_เกาะสีชัง 0 0 1 1 0 0 1 1 100.00%
09_สัตหีบ 46 26 31 103 27 26 26 79 76.70%
10_บ่อทอง 9 4 2 15 4 3 2 9 60.00%
11_เกาะจันทร์ 2 1 3 6 0 0 2 2 33.33%
รวม 798 170 178 1146 528 133 138 799 69.72 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดชลบุรี

พฤศจิกายน 7, 2017 - ธันวาคม 7, 2017
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก553
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)147
3หลังผ่าตัด69
4เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)51
5กายภาพบำบัด41
6Palliative Care37
7อื่นๆ33
8STEMI30
9วัณโรค28
10กระดูกและข้อ26

ข้อมูลช่วง: 07-11-2017 ถึง 07-12-2017 | ประมวลผล ณ :17-03-2018 21:45:36