อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 212 115 54.25
อำเภอ02 172 145 84.30
อำเภอ03 14 6 42.86
อำเภอ04 342 233 68.13
อำเภอ05 51 51 100.00
อำเภอ06 50 46 92.00
อำเภอ07 178 168 94.38
อำเภอ08 1 1 100.00
อำเภอ09 103 81 78.64
อำเภอ10 13 9 69.23
อำเภอ11 6 2 33.33
รวม 1142 857 75.04
แยกรายอำเภอ ของ COCชลบุรี
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCชลบุรี ในทุกกลุ่มโรค

พฤศจิกายน 7, 2017 - ธันวาคม 7, 2017
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองชลบุรี 123 45 44 212 67 26 22 115 54.25%
02_บ้านบึง 133 13 26 172 109 11 25 145 84.30%
03_หนองใหญ่ 8 3 3 14 3 2 1 6 42.86%
05_บางละมุง 303 16 23 342 202 11 20 233 68.13%
04_พานทอง 37 10 4 51 37 10 4 51 100.00%
06_พนัสนิคม 25 12 13 50 22 12 12 46 92.00%
07_ศรีราชา 116 37 25 178 110 35 23 168 94.38%
08_เกาะสีชัง 0 0 1 1 0 0 1 1 100.00%
09_สัตหีบ 46 26 31 103 29 26 26 81 78.64%
10_บ่อทอง 7 4 2 13 4 3 2 9 69.23%
11_เกาะจันทร์ 2 1 3 6 0 0 2 2 33.33%
รวม 800 167 175 1142 583 136 138 857 75.04 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดชลบุรี

พฤศจิกายน 7, 2017 - ธันวาคม 7, 2017
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก553
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)149
3หลังผ่าตัด69
4เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)51
5กายภาพบำบัด38
6Palliative Care37
7อื่นๆ34
8STEMI30
9วัณโรค28
10กระดูกและข้อ25

ข้อมูลช่วง: 07-11-2017 ถึง 07-12-2017 | ประมวลผล ณ :17-07-2018 03:22:21