อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 196 40 20.41
อำเภอ02 146 93 63.70
อำเภอ03 10 0 0.00
อำเภอ04 307 120 39.09
อำเภอ05 107 63 58.88
อำเภอ06 72 19 26.39
อำเภอ07 161 98 60.87
อำเภอ08 2 2 100.00
อำเภอ09 79 70 88.61
อำเภอ10 17 0 0.00
อำเภอ11 13 5 38.46
รวม 1110 510 45.95
แยกรายอำเภอ ของ COCชลบุรี
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCชลบุรี ในทุกกลุ่มโรค

ธันวาคม 14, 2017 - มกราคม 13, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองชลบุรี 134 35 27 196 30 3 7 40 20.41%
02_บ้านบึง 106 17 23 146 70 8 15 93 63.70%
03_หนองใหญ่ 7 2 1 10 0 0 0.00%
05_บางละมุง 254 29 24 307 102 11 7 120 39.09%
04_พานทอง 72 22 13 107 42 13 8 63 58.88%
06_พนัสนิคม 29 17 26 72 6 6 7 19 26.39%
07_ศรีราชา 118 17 26 161 74 10 14 98 60.87%
08_เกาะสีชัง 2 0 0 2 2 0 0 2 100.00%
09_สัตหีบ 31 32 16 79 26 29 15 70 88.61%
10_บ่อทอง 12 2 3 17 0 0 0.00%
11_เกาะจันทร์ 6 3 4 13 1 2 2 5 38.46%
รวม 771 176 163 1110 353 82 75 510 45.95 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดชลบุรี

ธันวาคม 14, 2017 - มกราคม 13, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก499
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)162
3หลังผ่าตัด73
4วัณโรค57
5เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)55
6กายภาพบำบัด46
7อื่นๆ38
8เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)34
9Palliative Care29
10เจ็บป่วยเรื้อรัง(HT)27

ข้อมูลช่วง: 14-12-2017 ถึง 13-01-2018 | ประมวลผล ณ :22-01-2018 18:10:36