อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 202 130 64.36
อำเภอ02 139 109 78.42
อำเภอ03 12 3 25.00
อำเภอ04 176 136 77.27
อำเภอ05 147 147 100.00
อำเภอ06 105 71 67.62
อำเภอ07 230 209 90.87
อำเภอ08 5 5 100.00
อำเภอ09 93 93 100.00
อำเภอ10 53 53 100.00
อำเภอ11 10 2 20.00
รวม 1172 958 81.74
แยกรายอำเภอ ของ COCชลบุรี
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCชลบุรี ในทุกกลุ่มโรค

กุมภาพันธ์ 12, 2018 - มีนาคม 14, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองชลบุรี 124 54 24 202 72 40 18 130 64.36%
02_บ้านบึง 110 7 22 139 81 7 21 109 78.42%
03_หนองใหญ่ 8 4 0 12 2 1 0 3 25.00%
05_บางละมุง 134 12 30 176 96 11 29 136 77.27%
04_พานทอง 104 25 18 147 104 25 18 147 100.00%
06_พนัสนิคม 46 32 27 105 29 22 20 71 67.62%
07_ศรีราชา 150 35 45 230 138 27 44 209 90.87%
08_เกาะสีชัง 4 1 0 5 4 1 0 5 100.00%
09_สัตหีบ 11 52 30 93 11 52 30 93 100.00%
10_บ่อทอง 26 16 11 53 26 16 11 53 100.00%
11_เกาะจันทร์ 1 4 5 10 0 2 0 2 20.00%
รวม 718 242 212 1172 563 204 191 958 81.74 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดชลบุรี

กุมภาพันธ์ 12, 2018 - มีนาคม 14, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก402
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)233
3หลังผ่าตัด71
4เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)67
5อื่นๆ55
6วัณโรค47
7กายภาพบำบัด38
8Palliative Care36
9Long Term Care33
10STEMI31

ข้อมูลช่วง: 12-02-2018 ถึง 14-03-2018 | ประมวลผล ณ :12-12-2018 10:29:46