อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 212 53 25.00
อำเภอ02 138 68 49.28
อำเภอ03 11 1 9.09
อำเภอ04 181 31 17.13
อำเภอ05 147 78 53.06
อำเภอ06 109 24 22.02
อำเภอ07 229 112 48.91
อำเภอ08 6 3 50.00
อำเภอ09 95 82 86.32
อำเภอ10 52 27 51.92
อำเภอ11 10 2 20.00
รวม 1190 481 40.42
แยกรายอำเภอ ของ COCชลบุรี
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCชลบุรี ในทุกกลุ่มโรค

กุมภาพันธ์ 12, 2018 - มีนาคม 14, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองชลบุรี 131 54 27 212 28 16 9 53 25.00%
02_บ้านบึง 100 14 24 138 42 7 19 68 49.28%
03_หนองใหญ่ 7 4 0 11 0 1 0 1 9.09%
05_บางละมุง 139 12 30 181 22 2 7 31 17.13%
04_พานทอง 104 25 18 147 54 12 12 78 53.06%
06_พนัสนิคม 51 31 27 109 9 6 9 24 22.02%
07_ศรีราชา 148 35 46 229 75 14 23 112 48.91%
08_เกาะสีชัง 4 2 0 6 3 0 0 3 50.00%
09_สัตหีบ 9 53 33 95 4 49 29 82 86.32%
10_บ่อทอง 27 17 8 52 14 10 3 27 51.92%
11_เกาะจันทร์ 1 4 5 10 0 2 0 2 20.00%
รวม 721 251 218 1190 251 119 111 481 40.42 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดชลบุรี

กุมภาพันธ์ 12, 2018 - มีนาคม 14, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก405
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)232
3หลังผ่าตัด74
4เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)68
5อื่นๆ51
6วัณโรค46
7กายภาพบำบัด42
8Palliative Care36
9Long Term Care35
10STEMI31

ข้อมูลช่วง: 12-02-2018 ถึง 14-03-2018 | ประมวลผล ณ :17-03-2018 21:46:46