อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 202 121 59.90
อำเภอ02 139 106 76.26
อำเภอ03 12 3 25.00
อำเภอ04 176 109 61.93
อำเภอ05 147 145 98.64
อำเภอ06 106 69 65.09
อำเภอ07 230 207 90.00
อำเภอ08 5 5 100.00
อำเภอ09 93 93 100.00
อำเภอ10 53 53 100.00
อำเภอ11 10 2 20.00
รวม 1173 913 77.83
แยกรายอำเภอ ของ COCชลบุรี
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCชลบุรี ในทุกกลุ่มโรค

กุมภาพันธ์ 12, 2018 - มีนาคม 14, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองชลบุรี 124 54 24 202 66 37 18 121 59.90%
02_บ้านบึง 110 7 22 139 78 7 21 106 76.26%
03_หนองใหญ่ 8 4 0 12 2 1 0 3 25.00%
05_บางละมุง 134 12 30 176 71 10 28 109 61.93%
04_พานทอง 104 25 18 147 104 25 16 145 98.64%
06_พนัสนิคม 47 32 27 106 29 21 19 69 65.09%
07_ศรีราชา 150 35 45 230 137 27 43 207 90.00%
08_เกาะสีชัง 4 1 0 5 4 1 0 5 100.00%
09_สัตหีบ 12 51 30 93 12 51 30 93 100.00%
10_บ่อทอง 26 16 11 53 26 16 11 53 100.00%
11_เกาะจันทร์ 1 4 5 10 0 2 0 2 20.00%
รวม 720 241 212 1173 529 198 186 913 77.83 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดชลบุรี

กุมภาพันธ์ 12, 2018 - มีนาคม 14, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก402
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)232
3หลังผ่าตัด71
4เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)68
5อื่นๆ55
6วัณโรค47
7กายภาพบำบัด39
8Palliative Care36
9Long Term Care33
10STEMI31

ข้อมูลช่วง: 12-02-2018 ถึง 14-03-2018 | ประมวลผล ณ :19-09-2018 17:22:00