อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 205 113 55.12
อำเภอ02 138 102 73.91
อำเภอ03 12 3 25.00
อำเภอ04 176 102 57.95
อำเภอ05 146 146 100.00
อำเภอ06 108 57 52.78
อำเภอ07 230 202 87.83
อำเภอ08 5 5 100.00
อำเภอ09 96 88 91.67
อำเภอ10 53 52 98.11
อำเภอ11 10 2 20.00
รวม 1179 872 73.96
แยกรายอำเภอ ของ COCชลบุรี
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCชลบุรี ในทุกกลุ่มโรค

กุมภาพันธ์ 12, 2018 - มีนาคม 14, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองชลบุรี 126 53 26 205 62 33 18 113 55.12%
02_บ้านบึง 108 8 22 138 74 7 21 102 73.91%
03_หนองใหญ่ 8 4 0 12 2 1 0 3 25.00%
05_บางละมุง 134 12 30 176 67 9 26 102 57.95%
04_พานทอง 104 25 17 146 104 25 17 146 100.00%
06_พนัสนิคม 48 32 28 108 22 18 17 57 52.78%
07_ศรีราชา 150 35 45 230 134 27 41 202 87.83%
08_เกาะสีชัง 4 1 0 5 4 1 0 5 100.00%
09_สัตหีบ 12 54 30 96 7 53 28 88 91.67%
10_บ่อทอง 27 16 10 53 26 16 10 52 98.11%
11_เกาะจันทร์ 1 4 5 10 0 2 0 2 20.00%
รวม 722 244 213 1179 502 192 178 872 73.96 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดชลบุรี

กุมภาพันธ์ 12, 2018 - มีนาคม 14, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก402
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)232
3หลังผ่าตัด72
4เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)68
5อื่นๆ52
6วัณโรค47
7กายภาพบำบัด39
8Palliative Care36
9Long Term Care35
10STEMI31

ข้อมูลช่วง: 12-02-2018 ถึง 14-03-2018 | ประมวลผล ณ :22-06-2018 12:42:39