ทรัพยากร-ความรู้
Smart COC ชลบุรี > Smart COC ระบบประสานข้อมูลเยี่ยมบ้าน ชลบุรี > ทรัพยากร-ความรู้

แบบแจ้งผล โรคหลอดเลือดสมอง

เนื้อหา

แบบแจ้งผล โรคหลอดเลือดสมอง

เอกสารแนบ:
แบบแจ้งผล-โรคหลอดเลือดสมอง.docx แบบแจ้งผล-โรคหลอดเลือดสมอง.docx

 
เนื้อหานี้ มีประโยชน์หรือไม่? yes / no
รายละเอียด
เรื่อง ID: 74
พื้นที่ Case: แบบฟอร์มต่างๆ
วันที่เพิ่มเข้า: 19/08/2016 15:38:21
เข้าชม: 490
Rating (Votes): Article rated 5.0/5.0 (4)

 
« Go back

 
Powered by Help Desk Software HESK - brought to you by Help Desk Software SysAid

สนับสนุนโดย พญ.ชูหงส์ มหรรทัศนพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสุรินทร์ โทร.044-513811