ทรัพยากร-ความรู้
Smart COC ชลบุรี > Smart COC ระบบประสานข้อมูลเยี่ยมบ้าน ชลบุรี > ทรัพยากร-ความรู้
» พื้นที่: แบบฟอร์มต่างๆ  (Go back)

» เรื่องในหมวดนี้:

 
แบบแจ้งผลการดูแลสุขภาพที่บ้านผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะ moderate Article rated 5.0/5.0
แบบแจ้งผลการดูแลสุขภาพที่บ้านผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะ 
แบบแจ้งผลการดูแลสุขภาพที่บ้านผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะ severe Article rated 5.0/5.0
แบบแจ้งผลการดูแลสุขภาพที่บ้านผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะ severe
ตอบกลับไขสันหลัง Article rated 5.0/5.0
ตอบกลับไขสันหลัง
แนบแจ้งผลการดูแลสุขภาพที่บ้าน มะเร็งเต้านม Article rated 5.0/5.0
แนบแจ้งผลการดูแลสุขภาพที่บ้าน มะเร็งเต้านม
เบาหวาน Article rated 5.0/5.0
เบาหวาน
แบบแจ้งผล โรคหลอดเลือดสมอง Article rated 5.0/5.0
แบบแจ้งผล โรคหลอดเลือดสมอง
แบบแจ้งผลการดูแลผู้ป่วย PC ที่บ้าน PPS V2 Article rated 5.0/5.0
แบบแจ้งผลการดูแลผู้ป่วย PC ที่บ้าน PPS V2
แบบแจ้งผลการดูแลสุขภาพที่บ้าน CHF (2) Article rated 5.0/5.0
แบบแจ้งผลการดูแลสุขภาพที่บ้าน  CHF (2)
แบบแจ้งผลการดูแลสุขภาพที่บ้าน ผู้ป่วยหลังผ่าตัดใส่เหล็กดามกระดูกต้นขา ข้อตะโพก เข่าเทียม Article rated 5.0/5.0
แบบแจ้งผลการดูแลสุขภาพที่บ้าน ผู้ป่วยหลังผ่าตัดใส่เหล็กดามกระดูกต้น...
แบบแจ้งผลการดูแลสุขภาพที่บ้าน โรคมะเร็ง รักษาด้วยเคมี Article rated 5.0/5.0
แบบแจ้งผลการดูแลสุขภาพที่บ้าน โรคมะเร็ง รักษาด้วยเคมี
แบบแจ้งผลตอบกลับการดูแลสุขภาพที่บ้าน Article rated 5.0/5.0
แบบแจ้งผลตอบกลับการดูแลสุขภาพที่บ้าน
แบบแจ้งแผลกดทับ Article rated 5.0/5.0
แบบแจ้งแผลกดทับ
แบบแจ้งออสโตเมท Article rated 5.0/5.0
แบบแจ้งออสโตเมท
แบบตอบกลับปอดอักเสบ Article rated 5.0/5.0
แบบตอบกลับปอดอักเสบ
แบบตอบกลับโรคหลอดเลือดหัวใจ Article rated 5.0/5.0
แบบตอบกลับโรคหลอดเลือดหัวใจ
แบบประเมินการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยTBAIDS Article rated 5.0/5.0
แบบประเมินการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยTBAIDS
แบบประเมินเยี่ยมบ้าน หลังผ่าตัดใส่เหล็ก แก้ไข 290159 Article rated 5.0/5.0
แบบประเมินเยี่ยมบ้าน หลังผ่าตัดใส่เหล็ก แก้ไข 290159
ใบตอบกลับcataract Article rated 5.0/5.0
ใบตอบกลับcataract
ใบตอบกลับtracheostomy Article rated 5.0/5.0
ใบตอบกลับtracheostomy
เยี่ยมบ้านแม่ Article rated 4.0/5.0
เยี่ยมบ้านแม่
 

 
Powered by Help Desk Software HESK - brought to you by Help Desk Software SysAid

สนับสนุนโดย พญ.ชูหงส์ มหรรทัศนพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสุรินทร์ โทร.044-513811